Faste øvelser

Våren 2017

Sted: Menstad ungdomsskole (kantina).

Fellesøvelser på torsdager:
 • 17.15 - 17.45: Aspiranter (inkl. Matilda og Eivind)
 • 18.00 - 18.45: Aspiranter og juniorer
 • 19.00 - 20.30: Hovedkorpset.

Høsten 2016

Sted: Menstad ungdomsskole (kantina).

Fellesøvelser på torsdager:
 • Aspirantene har samspill fra kl 17.15-18.45. Første halvtime skal de trene på det de skal spille sammen med hovedkorpset fra kl 18.00-18.45.
 • Juniorene har samspill med hovedkorpset fra kl 18.00 - 18.45.
 • Hovedkorpset fortsetter med egen fellesøvelse med fokus på musikk som et korpsband fra kl 19.00 - 20.00.

Våren 2015

Øvelser

Sted: Menstad ungdomsskole (kantina).

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset


Høsten 2014

Øvelser

Sted: Menstad ungdomsskole (kantina).

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset


Våren 2014

Øvelser

Sted: Menstad ungdomsskole (kantina).

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset


Høsten 2013

Øvelser

Sted: Menstad ungdomsskole (kantina).

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset


Våren 2013

Øvelser

Sted: Musikkrommet på Menstad ungdomsskole.

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset

Vaktliste for aspiranter

Terminlister

Terminliste for hovedkorpset
Terminliste for aspiranter


Høsten 2012

Øvelser

Sted: Musikkrommet på Menstad ungdomsskole.

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset

Vaktliste for aspiranter og juniorer

Terminlister

Terminliste for hovedkorpset høst 2012
Terminliste for juniorer og aspiranter høst 2012


Våren 2012

Øvelser

Sted: Musikkrommet på Menstad ungdomsskole.

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset

Vaktliste for aspiranter og juniorer

Terminlister

Terminliste for hovedkorpset våren 2012
Terminliste for juniorer og aspiranter våren 2012


Høsten 2011

Øvelser

Sted: Musikkrommet på Menstad ungdomsskole.

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for hovedkorpset

Vaktliste for aspiranter

Terminlister

Terminliste for hovedkorpset høsten 2011
Terminliste for juniorer og aspiranter høsten 2011


Våren 2011

Øvelser

Sted: Musikkrommet på Menstad ungdomsskole.

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for foreldrene


Høsten 2010

Øvelser

Sted: Musikkrommet på Menstad ungdomsskole.

Hovedkorpset: Torsdager kl 18 - 20

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Vaktliste

Vaktliste for foreldrene

Nikolay henger opp bilder på skapdøra som viser hvordan musikkrommet skal ryddes før og etter øvelsen. De foreldre som skal være tilstede på øvelsene setter opp stoler til musikantene, fører fremmøteprotokoll, holder ro og orden, og hjelper dirigenten med praktiske oppgaver.

Husk å sjekke vinduer, slukke lys og låse dører.

Det bør være to foreldre tilstede på hver øvelse. En fra hver husstand må komme kl. 17.45. Skulle dere ikke kunne den datoen dere er satt opp, må dere bytte med en annen fam. fra lista.

Hilsen Reidun.


Våren 2010

Øvelser

Øvelsene våren 2010 foregår i musikkrommet på Menstad ungdomsskole. Øvelsene følger skoleåret, dvs. at det er øvelsesfri i de samme ukene som skolen har fri.

Øvelsestidene er:

Hovedkorpset: Onsdager kl 15 - 17

Juniorer: Mandager kl 18 - 20

Aspiranter: Mandager kl 18 - 19

Her er noen bilder fra øvelsene i mars 2010.

Vaktliste

Vaktliste for foreldrene

Mange av elevene har også enkelttimer i regi av Skien kulturskole. Det kan være ventetid for å få slike enkelttimer.

Repertoar

Musikkstykker som øves våren 2010:

Hovedkorpset:

 • The Prates of Caribian. MP3.

 • The Curse of the Tutankhamun. MP3

Juniorene:

 • The Prates of Caribian. MP3.

 • The Curse of the Tutankhamun. MP3

Aspirantene:

 • ...

 • ...


Oppdatert 15.1 2014. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)