Vil du bli med i korpset?

Det er moro å spille sammen med andre i korps!

Torsdag 10. mai 2012 kl 1800 på musikkrommet på Menstad ungdomsskole blir det informasjonsmøte og prøvespilling for dem som kan tenke seg å begynne i korpset.

Brosjyre: Side 1. Side 2

Innslag om rekrutteringskonsert på Buer skole på NRK

Når du begynner, får du både enetimer og fellestimer i aspirantkorpset. Etter et år i aspirantkorpset, går du over i juniorkorpset og deretter i hovedkorpset.

Hvis du vil være med, kan du ta kontakt med én av disse personene:

 


Oppdatert 22.4 2012. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)