Seminar med Klyve skolekorps på Klyve barneskole

Info om seminaret

Dirigent Nikolay og primus motor Jorunn


Øving lørdag:

Nikolay in action:

Korpsene har visst litt å gå på akkurat i denne passasjen:


Backstage:


Øving for aspiranter:


Øving for juniorer:


Så er det klart for konsert:


Hjemmebakst til salgs i pausen:


Oppdatert 10.10 2010. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)