Konsert med Klyve skolekorps på Klyve barneskole

 

 

Juniorer/aspiranter

 

Hovedkorpsene

 

Velfortjent applaus til Nikolay som er dirigent for begge korpsene!


Oppdatert 21.11 2010. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)