Julekonsert på
Haugsåsen bo- og kultursenter

November 2009
Oppdatert 27.2 2010. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)