Konsert på
Haugsåsen bo- og kultursenter

15. november 2009

Korpset spilte 4 stykker. Dirigent Nikolay ved keyboardet.Oppdatert 27.2 2010. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)