17. mai

Borgestad musikkorps og Menstad skolekorps oppstilt på Menstad ungdomsskole


Borgestad musikkorps og Menstad skolekorps i Gregorius Dagssonsgate


 

Konsentrerte aspiranter


Korpsene spiller for almuen


Hovedkorpset får opp 17.mai-stemningen!


Så er det aspirantenes tur


Klare for 17. mai


Oppdatert 27.2 2010. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)