Årsmøter


2017

Referat fra årsmøtet avholdt torsdag 30.3 2017.

2015

Referat fra årsmøtet avholdt torsdag 19.3 2015.

2014

TORSDAG 30. oktober kl 18.00. Vi møtes i et klasserom – trolig rom nr 13 – (inngangen innerst i hjørnet t.h. – under musikksalen).

Dagsorden:

 1. Driften i korpset
  • Korpslederne
  • Høstkonsert
  • SFO-prosjektet
  • Julelotteri
  • Flaskeinnsamling
 2. Jubileumsturen til Scarborough juni 2015
 3. Foreldredeltakelse og foreldrevakter på øvelsene.
 4. Eventuelt

Har du noe du vil ha tatt opp på foreldremøtet, så gi beskjed til Styret – så snart som mulig -
Seinest ved starten av møtet.

Bo 

Referat


2013

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I MENSTAD SKOLEKORPS TORSDAG 19.  SEPT  2013 KL 18.15.

Vi møtes i Korpsrommet i kjelleren under øvingslokalet på Menstad. Det er viktig at en fra hver korpsfamilie møter på foreldremøtet.

Dagsorden:

 1. Musikalsk satsing høsten 2013 og vinter 2014
  • Korpsseminar på Menstad 28. og 29. september
  • Høstkonsert 26. okt-13
  • Sæby 7.-9. febr -14
  • Økt satsing på rekruttering gjennom året
 2. Utfordringer i korpset
 3. Arbeidet med nye uniformer for korpset
 4. Sosiale tiltak i korpset
 5. Eventuelt

Bo

Referat


2012

Torsdag 4. oktober, kl 18.00 (rett etter at øvelsen har startet). Foreldremøtet blir i ett av klasserommene i nærheten av musikksalen på Menstad.

Agenda:

 • Kulturskolen og tilbudet til Menstad
 • Rekrutteringsarbeid
 • Økonom - (bl.a. gode ideer for å skaffe penger til nye uniformer)
 • Høstkonserten 27. oktober
 • Musikalske utfordringer og mål for korpset fram mot sommeren 2013.
 • Eventuelt

Har du saker som du gjerne vil at vi skal snakke om på foreldremøtet,
så ta gjerne kontakt om det på forhånd - eller før møtet starter.

Håper en fra hver korpsfamilie har anledning til å komme på foreldremøtet.

mvh
Bo


2011

Avholdes tosdag 17. mars 2011 kl 18 i musikkrommet på Menstad ungdomsskole.


2010

Avholdt onsdag 17. mars 2010 kl 18 i musikkrommet på Menstad ungdomsskole


2009

Avholdt 9. mars 2009.


Oppdatert 30.3 2017. Webredaktør: Finn Haugen (finnhaugen@hotmail.com, 97019215)